Dịch vụ viễn thông di động

Dịch vụ viễn thông di động

Dịch vụ viễn thông di động

          Bộ Thông tin & Truyền thông (TTTT) đã cấp phép cho I-Telecom được triển mạng viễn thông di động mặt đất thiết lập trên phạm vi toàn quốc không có tần số vô tuyến với đầu số 087. Đây là mô hình mạng viễn thông di động dùng chung tài nguyên tần số đầu tiên được phép triển khai tại Việt Nam. Mạng thông tin di động của I-Telecom ra đời phục vụ cả thị trường tiêu dùng lẫn thị trường doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng tần số tài nguyên quốc gia và giảm thiểu chi phí đầu tư của Nhà nước thông qua việc chia sẻ sử dụng chung hạ tầng mạng vô tuyến với các doanh nghiệp thông tin di động khác trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

Đối tác