Mobile Sip Trunking

Mobile Sip Trunking

Từ ngày 15/07/2017, I- Telecom tiến hành kinh doanh dịch vụ Mobile Sip Trunking.

Sip Mobile Trunking là dịch vụ thoại thông qua đấu nối Sip Trunk và cũng giống như SIP trunking hiện nay trên nền tảng IP.

Thay bằng việc kết nối SipTrunk để thực hiện các cuộc gọi ra từ số cố định, các nhà mạng di động đã thực hiện kết nối đấu kênh từ khách hàng đến nhà mạng để thực hiện các cuộc gọi ra bằng đầu số di động.

Sử dụng một đầu số di động để gọi cho khách hàng, có thể thực hiện nhiều cuộc gọi đồng thời hiển thị duy nhất 1 số di động đã đăng ký với nhà mạng.

Phục vụ nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp (doanh nghiệp có nhu cầu gọi ra bằng đầu số cố định, doanh nghiệp gọi ra bằng đầu số di động)

Và một điểm khác là chính sách về giá cước có sự khác nhau, ở một góc độ nhu cầu nào đó có thể thấy mobile sip trunking có phần tiết kiệm hơn.

Tham khảo giá cước gọi dịch vụ khi đăng ký.

DỊCH VỤ I- Telecom
Phí cài đặt 0đ/lần
Phí duy trì 49.000/tháng
Gọi nội mạng 440đ/phút
Gọi ngoại mạng 880đ/phút