Giá cước 1900/1800

1. Bảng giá cước dịch vụ 190026xx và 190028xx (x=0-9)

Loại dịch vụ Dãy số Giá cước (có VAT)
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ bình chọn giải trí và thương mại
19002600 - 19002699 1000
19002800 - 19002849 1000
19002850 - 19002869 2000
19002870 - 19002885 3000
19002886 - 19002899 5000

2. Bảng giá cước dịch vụ 180026xx và 180028xx (x=0-9)

  • Cuộc gọi từ thuê bao điện thoại cố định là 600 VNĐ/phút (đã bao gồm VAT).
  • Từ thuê bao di động toàn quốc là 1,000 VNĐ/phút (đã bao gồm VAT).