Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Đông Dương Telecom hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp viễn thông – truyền thông thành công của Việt Nam, được biết đến như một doanh nghiệp đi đầu trong việc khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông, tích hợp các dịch vụ viễn thông – truyền thông có hàm lượng giá trị gia tăng và tính tương tác cao với chất lượng dịch vụ hoàn hảo cho mỗi khách hàng.

Sứ mệnh

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom nhận thức sâu sắc rằng, bưu chính viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển bưu chính viễn thông là nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL