Lĩnh vực hoạt động

Đông Dương Telecom tin tưởng rằng, với quan điểm chủ đạo của Chính phủ trong chiến lược phát triển BCVT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 là "Phát huy mọi nguồn lực của đất nước, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển bưu chính, viễn thông... Đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc về viễn thông và CNTT (Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ), nhu cầu sử dụng các dịch vụ truyền thông, thông tin trong giai đoạn tới sẽ là rất tiềm năng, vì vậy Đông Dương Telecom chủ trương xây dựng một chiến lược phát triển đồng bộ để thực hiện các mục tiêu của mình. 

Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL