EN VI

Lĩnh vực hoạt động

Đông Dương Telecom tin tưởng rằng, với quan điểm chủ đạo của Chính phủ trong chiến lược phát triển BCVT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 là “Phát huy mọi nguồn lực của đất nước, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển bưu chính, viễn thông… Đưa Việt Nam trở thành một trong những cường quốc về viễn thông và CNTT (Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ), nhu cầu sử dụng các dịch vụ truyền thông, thông tin trong giai đoạn tới sẽ là rất tiềm năng, vì vậy Đông Dương Telecom chủ trương xây dựng một chiến lược phát triển đồng bộ để thực hiện các mục tiêu của mình.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÔNG DƯƠNG TELECOM BAO GỒM

  • Cung cấp internet băng rộng và truyền thông đa phương tiện, xây dựng hạ tầng mạng truyền hình kỹ thuật số mặt đất, truyền hình cáp, hệ thống định vị toàn cầu và truyền hình vệ tinh
  • Mua bán, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị mã hóa, giải mã các chương trình truyền hình nước ngoài, thiết bị ăng ten thu vệ tinh;
  • Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;
  • Sản xuất, mua bán thiết bị tổng đài, thiết bị truyền dẫn, thiết bị ngoại vi, thiết bị truyền số liệu, thiết bị đầu cuối, điện thoại vô tuyến, hữu tuyến;
  • Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet, điện thoại di động, truyền hình;
  • Sản xuất các chương trình truyền hình, thông tin thể thao, giải trí, ca nhạc, trò chơi truyền hình;
  • Lập dự án đầu tư các công trình công nghệ thông tin, công trình bưu chính, viễn thông;
  • Cung cấp dịch vụ điện thoại sử dụng giao thức IP;
  • Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.