EN VI

Dịch vụ ĐÔNG DƯƠNG Telecom

Dịch vụ

Dịch vụ ứng tiền nhanh

 1. Giới thiệu dịch vụ
 • Tên dịch vụ: ứng tiền nhanh
 • Định nghĩa: Ứng tiền nhanh là dịch vụ ứng cho thuê bao trả trước của I-Telecom một số tiền nhất định khi TKC của thuê bao không còn nhiều tiền (bằng hoặc ít hơn 5.000VNĐ) và thuê bao thỏa mãn các điều kiện sử dụng dịch vụ theo quy định của I-Telecom.
 • Các tính năng triển khai mới: Ứng tiền chủ động, Ứng tiền liên tiếp và Ứng tiền tự động.
 • Đầu số dịch vụ: 1576.
 • Các kênh sử dụng dịch vụ: SMS/USSD.
 • Phạm vi triển khai: Toàn quốc.
 1. Đối tượng sử dụng các tính năng
 • Tất cả các thuê bao trả trước hoạt động hai chiều trên mạng I-Telecom.
 1. Điều kiện sử dụng các tính năng
 • Đối tượng: các thuê bao I-Telecom trả trước đang hoạt động hai chiều.
 • Hoạt động 3 tháng kể từ ngày kích hoạt.
 • Có số tiền sử dụng trên TKC trong tháng dương lịch gần nhất trước đó tối thiểu là 15.000 VNĐ.
 • Thuê bao đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng với mức tối thiểu là 10.000 VNĐ trong vòng 2 tháng gần nhất.
 • Được hệ thống nhắn tin mời ứng tiền với mức phí xác định.
 • Thuê bao đã hoàn trả đủ số tiền đã ứng và phí dịch vụ của phiên giao dịch ứng tiền trước đó.