EN VI

Liên hệ

Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom thành lập theo Giấy Chứng nhận mã số doanh nghiệp: 0102639638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 29/01/2008 thay đổi lần thứ 11 ngày 02 tháng 11 năm 2015. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Đông Dương Telecom là thiết lập mạng và kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo qui định pháp luật. Với mục tiêu này, Công ty đã và đang nỗ lực phát triển trở thành một trong những nhà cung cấp các hình thức dịch vụ viễn thông đầy đủ cho thị trường công cộng (bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ…) và viễn thông công ích.