EN VI

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom thành lập theo mô hình cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam với chủ sở hữu chính gồm có các công ty đầu tư, các công ty chuyên nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông và công nghệ thông tin. Đông Dương Telecom được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0103022232 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 29/01/2008 thay đổi lần thứ 11 ngày 02 tháng 11 năm 2015.

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Đông Dương Telecom là thiết lập mạng và kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo qui định pháp luật. Với mục tiêu này, Công ty đã và đang nỗ lực phát triển trở thành một trong những nhà cung cấp các hình thức dịch vụ viễn thông đầy đủ cho thị trường công cộng (bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ…) và viễn thông công ích.

CÁC DỊCH VỤ CỦA ĐÔNG DƯƠNG TELECOM

Đông Dương Telecom được phép triển khai các dịch vụ viễn thông cơ bản tại Việt Nam bao gồm

– Cung cấp dịch vụ điện thoại sử dụng giao thức IP;

– Cung cấp dịch vụ kết nối internet cáp quang, dịch vụ internet trực tiếp, dịch vụ Metronet,…

– Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ cố định nội hạt trên phạm vi toàn quốc;

– Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ PSTN đường dài trong nước và thuê kênh đường dài trong nước;

– Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất trên phạm vi toàn quốc không có hệ thống truy nhập vô tuyến.

– Cung cấp dịch vụ viễn thông di động trên phạm vi toàn quốc.

I-Telecom đã và đang nỗ lực phát triển trở thành một trong những nhà cung cấp các hình thức dịch vụ viễn thông đầy đủ cho thị trường công cộng (bao gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ…) và viễn thông công ích.